2023 Volume 4 Issue 2

Full Issue

İçindekiler

Hakem Kurulu

Pandemi Sürecinde Konaklama İşletmelerindeki Küçülme Uygulamalarının Belirlenmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma
(A Qualitative Research on the Determination of Downsizing Practices in Hospitality Businesses During the Pandemic Process) …………..…………………………………………….58-79
Damla TEZ, Aydın YILMAZER

Gastronomi Turizmi Kapsamında Otel İşletmeleri Menülerinde Yer Alan Türk Tatlılarının İncelenmesi
(Examination of Turkish Desserts in the Menus of Hotel Establishments Within the Scope of Gastronomy Tourism) ……………………………………………………………………………………………………………………… 80-95
Mustafa Oğuzhan ERCAN, Ilgın MUTLUBAŞ

Yöneticisine Yardım Kararında Potansiyel Turizm Personelinin Güven Kaynaklarının Etkisi: Yarı Deneysel Bir Araştırma
(Impact of Trust Antecedents on Future Tourısm Staff’s Decision to Help Their Manager: A Semi-Experimental Study)…………………………………………………………………………….. 96-106
Kıvanç İNELMEN

İş Sağlığı ve Güvenliği Sorunları ve Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı Üzerine Bir Araştırma
(A Research on Occupational Health and Safety Issues and The Use of Personal Protective Equipment)………………………………………………………………………………………………….. 107-127
Nazlı İpek KUL GÜL, Namık HÜSEYİNLİ

Mobil Yemek Sipariş Uygulamalarının Tüketici Memnuniyetine ve Hizmeti Tekrar Kullanma Niyetine Etkisi: Eskişehir İli Örneği
(The Effect of Mobile Food Delivery Applications on Consumers’ Satisfaction and Intention to Reuse The Service: The Case of Eskişehir) …………………………………….128-157
Selma UYSAL

Determining the National Scala Homogeneity of Health Tourism Activities Conducted in Turkiye……………………………………………………………………………….………………………158-175
Şamil ÇABUK, Şafak Ezgi GÜNDOĞMUŞ, Uğur BOZBAYIR, Volkan DURAN, İsmail GÜMÜŞ, Özge AYKIN, Cem ÖZBAY, Burcu ÖZBAY, Fazilet ULUHAN, Merve TÜREGÜN ŞENGÜL, İshak Suat ÖVEY

Turizmin Ritmi: Unesco Yaratıcı Şehirler Ağı Müzik Teması Kapsamında Kırşehir ve Neşet Ertaş’ın Değerlendirilmesi
(Evaluation of Kırşehir and Neset Ertas Within the Scope of Unesco Creative Cities Network Music Theme) ……………………………………………………………………………… 176-192
Nuray EKER, Hilal ASLAN, İsmail YILMAZ, Eren İŞLER

Bu görselin Alt özniteliği boş. Dosya adı: 88x31.png

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.