SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AÇISINDAN KATI ATIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:  NEVŞEHİR İLİNE YÖNELİK SWOT ANALİZİ
(Evaluation Of Solid Waste In Terms Of Sustainable Development: Swot Analysis For Nevsehir Province)
Çetin YILMAZ
Şükrü APAYDIN

Rota Journal her yıl Aralık ve Haziran aylarında olmak üzere iki sayı çıkartacaktır. Editör ve kör hakemlik sürecinden geçen çalışmalar yayınlanmaya hak kazanır.