2023 Volume 4 Issue 1

Full Issue

İçindekiler

Hakem Kurulu

Gastronomik Lezzetlere Yönelik Çevrimiçi Turist Deneyimlerinin
İncelenmesi: Sinop Mantısı Örneği
(A Review of Online Tourist Experiences Regarding Gastronomic Flavors: The
Sample of Sinop Mantısı)
Handan ÖZÇELİK BOZKURT

Manavgat’ta Yaşayan Halkın Turizme Yönelik Algı ve Tutumları
Üzerine Araştırma

(A Research on Tourism Perceptions and Attıtudes of the People Living in
Manavgat)
Devrim Olcay KAYA

Covıd-19 Salgınının Yeme-İçme Sektöründeki İşletmelere Etkisi:
Gaziantep Örneği

(The Effect of the Covid-19 Output on Busınesses in the Food and Beverage
Sector: The Case of Gaziantep)
Oya ÖZKANLI, Muhterem TURĞUT

Glutensiz Ürünlerin Üretildiği Mutfakların Özellikleri
(Features of Kitchens Where Gluten-Free Products Are Manufactured)
İlkay YILMAZ

Turizm İşletmelerinde Sosyal Kaytarma Davranışı
(Social Loafing Behavior in Tourism Businesses)
Yağmur KAPLAN

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.