Amaç ve Kapsam

Review of Tourism Administration  (ROTA) Journal hakemli bir dergidir. Derginin amacı turizm alanındaki bilimsel çalışmaların yapılmasına, geliştirilmesine ve paylaşılmasına katkıda bulunmaktadır. Turizm  alanında çalışan profesyonellere akademik katkı sağlayan, sektörel uygulamaların niteliğini artıran, teorik ve uygulamalı bilgileri konu alan eserler dergi kapsamında değerlendirilmektedir.

Dergi yılda iki kez yayınlanmaktadır. Gönderilen çalışmalar yayın kurulunca bilimsel anlatım ve yazım kuralları yönünden incelenir. Daha sonra uygun bulunan yazılar alanında bilimsel çalışmaları ile tanınmış iki farklı hakeme gönderilir. Hakemlerin kararları doğrultusunda makaleler düzeltilmek koşuluyla yayınlanır veya yayınlanması reddedilir.

Review of Tourism Administration (ROTA) Journal kapsamında;

Turizm İşletmeciliği,
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği,
Gastronomi ve Mutfak Sanatları,
Rekreasyon Yönetimi çalışmaları yer almaktadır.