Son Sayı

İçindekiler

Hakem Kurulu

Residents’ Attitudes Towards Foreigners’ Second Home Ownership in Sapanca
Aydın YILMAZER, Şenol ÇAVUŞ, Güliz COŞKUN

Sokak Yemeği Satıcılığından Restorana Dönüşen İşletmeler Üzerine Bir Vaka Çalışması: Hatay (Antakya) Örneği
(A Case Study on Businesses Transforming From Street Food Vendors to Restaurants: The Case of Hatay (Antakya)
Sait DOĞAN, Nafiz YURTMAN

Sömürge Dönemi Köleliğin Yemek Kültürüne Etkilerinin Araştırılması
(Investigation of The Effects of Colonial Slavery on Food Culture)
Murat DOĞAN, Merve SÖNMEZ

A Qualitative Research on The Role of Festivals in Promotion Culinary Culture
Betül ÇAM, İlkay YILMAZ

Eskişehir’de Düzenlenen Gastronomi Festivallerinin Bilinirliği ve Şehrin Tanıtımındaki Rolü
(Awareness of Gastronomy Festivals Organized in Eskişehir and Their Role in Promotion of the City)
Duran CANKÜL, Alper TEKDEMİR


Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.