Son Sayı

İçindekiler

Hakem Kurulu

Kahve Hakkında Yapılan Çalışmaların Bibliyometrik Analizi
(Bibliometrıc Analysis of Studies on Coffee)
Alper Can KARAYAZ, Kübra ÜRKÜN

Investigation of The Relationship Between Professional Satisfaction and Burnout Levels of Workers in Hotel Business
Said KINGIR, Hasan Önal ŞEYHANLIOĞLU, Aydın YILMAZER

Sürdürülebilirlik Odaklı Turizm Politikaları: Dünya ve Türkiye’den Örnekler
(Sustainability-Oriented Tourism Policies: Examples Across The World And Turkey)
Yakup Kemal ÖZEKİCİ

Gastronomi Turizmi Kapsamında Coğrafi İşaretli Ürünlerin Bibliyometrik Analizi
(Bibliometric Analysis of Geographically Indicated Products Within The Scope of Gastronomy Tourism)
Kübra ÜRKÜN, Alper Can KARAYAZ

Festival Katılımcıların Motivasyonları: Alaçatı Ot Festıvali Örneği
(Motivations of Festival Participants: The Case of Alaçatı Ot Festival)
Seda Nur KESKİN GÖK, Kemal BİRDİR

Metaverse Teknolojisi ve Turizm
(Metaverse Technology and Tourism)
Oğuzhan DÜLGAROĞLU


Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.