2020 Volume 1 Issue 1

İçindekiler

Hakem Kurulu

Türkiye’de Yeşil Otelcilik Uygulamalarına Yönelik Literatür İncelemesi
(Literature Review For Green Management Practices In Turkey)
Alperen TEKKELİ

Turizm İşletmelerinde Markalaşma ve Marka Yönetiminde Yapılan Hatalara İlişkin Nitel Bir Araştırma
(Related To Brandingand Errors in Brand Management in Tourism Enterprises A Qualitative Research)
Tansu Elif DİNÇ
Sevcan SOLUNOĞLU

İşgörenlerde Etik Tutum ve Davranışların Oluşmasında Örgütsel Vatandaşlığın Rolü: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama
(The Role of Organizational Citızenship in The Formation of Ethical Attitude and Behavior of Employees: A Practice In Accommodation)
Yunus DOĞAN
Aziz Gökhan ÖZKOÇ

Gastronomi Turizmi ve Side Mutfak Kültürü Üzerine Genel Bir Değerlendirme
(A General Evaluation on Gastronomy Tourism and Side Kitchen Culture)
Mahmut KÜÇÜK
Neslihan ONUR

Sokak Lezzetlerinin Kültür, Ekonomi, Hijyen ve Kadın İstihdamı Açısından Değerlendirilmesi
(Evaluation of Street Foods in Terms of Culture, Economic, Hygiene And Women’s Employment)
Eylem IĞDIR

Üniversitelerde Sunulan Yiyecek İçecek Hizmetlerine Yönelik Kalite, Değer, Risk Algısının ve Müşteri Memnuniyetinin Ölçülmesi: Nevşehir İlinde Bir Araştırma
(The Measurement of The Quality, Value, Risk Perception and Costumer Satisfaction Towards Food And Beverage Services At Universities: A Research In Nevsehir Province)
Mahmut Doğan KAMIŞ
Aziz Gökhan ÖZKOÇ


Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.