Yazar arşivleri: Rota Journal

Full Issue İçindekiler Hakem Kurulu Pandemi Sürecinde Konaklama İşletmelerindeki Küçülme Uygulamalarının Belirlenmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma(A Qualitative Research on the Determination of Downsizing Practices in Hospitality Businesses During the Pandemic Process) ………………………………………………………………………..…………………………………………….58-79Damla TEZ, Aydın YILMAZER Gastronomi Turizmi Kapsamında Otel İşletmeleri … Okumaya devam et

Rota Journal tarafından tarihinde gönderildi | 2023 Volume 4 Issue 2 için yorumlar kapalı

Full Issue İçindekiler Hakem Kurulu Gastronomik Lezzetlere Yönelik Çevrimiçi Turist Deneyimlerinin İncelenmesi: Sinop Mantısı Örneği(A Review of Online Tourist Experiences Regarding Gastronomic Flavors: The Sample of Sinop Mantısı)Handan ÖZÇELİK BOZKURT Manavgat’ta Yaşayan Halkın Turizme Yönelik Algı ve Tutumları Üzerine Araştırma(A … Okumaya devam et

Rota Journal tarafından tarihinde gönderildi | 2023 Volume 4 Issue 1 için yorumlar kapalı

İçindekiler Hakem Kurulu Residents’ Attitudes Towards Foreigners’ Second Home Ownership in SapancaAydın YILMAZER, Şenol ÇAVUŞ, Güliz COŞKUN Sokak Yemeği Satıcılığından Restorana Dönüşen İşletmeler Üzerine Bir Vaka Çalışması: Hatay (Antakya) Örneği(A Case Study on Businesses Transforming From Street Food Vendors to … Okumaya devam et

Rota Journal tarafından tarihinde gönderildi | 2022 Volume 3 Issue 2 için yorumlar kapalı

İçindekiler Hakem Kurulu Kahve Hakkında Yapılan Çalışmaların Bibliyometrik Analizi(Bibliometrıc Analysis of Studies on Coffee)Alper Can KARAYAZ, Kübra ÜRKÜN Investigation of The Relationship Between Professional Satisfaction and Burnout Levels of Workers in Hotel BusinessSaid KINGIR, Hasan Önal ŞEYHANLIOĞLU, Aydın YILMAZER Sürdürülebilirlik … Okumaya devam et

Rota Journal tarafından tarihinde gönderildi | 2022 Volume 3 Issue 1 için yorumlar kapalı

İçindekiler Hakem Kurulu Boş Zamanda Sıkılma Algısı ile Üniversite Öğrencilerinin Riskli Davranışları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesinde Algılanan Sosyal Desteğin Rolü(The Role of Perceived Social Support in the Relationship Between Leisure Boredom Perception and Risky Behaviors of University Students)Ali İSKENDER Paternalizm ve … Okumaya devam et

Rota Journal tarafından tarihinde gönderildi | 2021 Volume 2 Issue 2 için yorumlar kapalı

2021 Volume 2 Issue 1

İçindekiler Hakem Kurulu Otel İşletmelerinde Çalışma Koşulları: İstanbul’daki Önbüro Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma (Working Conditions in Hotel Enterprises: A Research For Front Office Employees in Istanbul) Adil DEMİR Pazarlama Performans Ölçümlemesinde Kullanılan Kantitatif ve Kalitatif Metriklere Yönelik Bir İnceleme (A … Okumaya devam et

Genel kategorisine gönderildi | 2021 Volume 2 Issue 1 için yorumlar kapalı

2020 Volume 1 Issue 1

İçindekiler Hakem Kurulu Türkiye’de Yeşil Otelcilik Uygulamalarına Yönelik Literatür İncelemesi(Literature Review For Green Management Practices In Turkey)Alperen TEKKELİ Turizm İşletmelerinde Markalaşma ve Marka Yönetiminde Yapılan Hatalara İlişkin Nitel Bir Araştırma(Related To Brandingand Errors in Brand Management in Tourism Enterprises A … Okumaya devam et

Genel kategorisine gönderildi | 2020 Volume 1 Issue 1 için yorumlar kapalı