Yazar arşivleri: Rota Journal

İçindekiler Hakem Kurulu Boş Zamanda Sıkılma Algısı ile Üniversite Öğrencilerinin Riskli Davranışları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesinde Algılanan Sosyal Desteğin Rolü(The Role of Perceived Social Support in the Relationship Between Leisure Boredom Perception and Risky Behaviors of University Students)Ali İSKENDER Paternalizm ve … Okumaya devam et

Rota Journal tarafından tarihinde gönderildi | 2021 Volume 2 Issue 2 için yorumlar kapalı

2021 Volume 2 Issue 1

İçindekiler Hakem Kurulu Otel İşletmelerinde Çalışma Koşulları: İstanbul’daki Önbüro Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma (Working Conditions in Hotel Enterprises: A Research For Front Office Employees in Istanbul) Adil DEMİR Pazarlama Performans Ölçümlemesinde Kullanılan Kantitatif ve Kalitatif Metriklere Yönelik Bir İnceleme (A … Okumaya devam et

Genel kategorisine gönderildi | 2021 Volume 2 Issue 1 için yorumlar kapalı

2020 Volume 1 Issue 1

İçindekiler Hakem Kurulu Türkiye’de Yeşil Otelcilik Uygulamalarına Yönelik Literatür İncelemesi(Literature Review For Green Management Practices In Turkey)Alperen TEKKELİ Turizm İşletmelerinde Markalaşma ve Marka Yönetiminde Yapılan Hatalara İlişkin Nitel Bir Araştırma(Related To Brandingand Errors in Brand Management in Tourism Enterprises A … Okumaya devam et

Genel kategorisine gönderildi | 2020 Volume 1 Issue 1 için yorumlar kapalı